Cinsel Terapi Eğitimi

Cinsellik, çoğu insan tarafından yaşanabilecek, en güzel zihinsel ve bedensel eylemlerin bir bütünü olarak kabul edilir. İnsan hayatında cinsel özgüven algısı; olumlu cinsel duygular, cinsel konuşma ve davranış olarak ifade bulur. Kişilerin cinsellik algıları kendilerinin kişisel özelliklerinden ve içinde yaşanılan kültürel yapıdan olumlu ya da olumsuz yönde kolayca etkilenebilmektedir.

Cinsel sorunlar her toplumda ve kültürde ortaya çıkabilmektedir. Özellikle de cinsel bilgi ve eğitim desteğinin yetersiz olduğu korumacı kültürlerde daha yüksek oranda görülmektedir. Bu toplumlarda kadınların büyük bir kısmı evlendikleri ilk gece, cinsel birleşmenin olup olmayacağı, çok kanlı ve ağrılı olacağı duygularıyla büyük bir korku yaşarlar. Aynı şekilde erkekler de sertleşmeyi sağlayıp sağlayamayacakları ve cinsel birleşmeyi gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri konusunda performans kaygısı yaşarlar.

Cinsel sorunlar ve cinsel işlev bozukluklarının nedenleri arasında cinsellik, cinsel fizyoloji ve anatomi, kadın ve erkek cinselliği, mastürbasyon ve orgazm konularındaki bilgi eksikliği ve yaygın olan görülen cinsel yanlış inançlar önemli yer tutar. Cinsel sorunlar kişinin cinsel sorun yaşamasının yanı sıra ruhsal yapının bütünlüğünün bozulmasına yol açarak psikolojik sorunlara ve kişilerarası yakın ilişkilerde duygusal zorluklar yaşamasına da neden olur.

Cinsel Terapi Eğitim Kayıt Formu

Eğitim Kayıt CT

Cinsel Terapi Nedir?

Cinsel Terapi; duygusal, bilişsel ve davranışçı terapi teknikleri kullanılarak kişilerin cinsellik, cinsel anatomi ve fizyoloji, kadın ve erkek cinselliği, mastürbasyon ve orgazm konusunda bilgilendirilmeleri, cinsel işlev bozuklukları ve tedavisi konusunda farkındalıklarının sağlanmasıdır. Aynı zamanda cinsellik konusundaki yanlış bilgilenmeler düzeltilerek çiftin ilişkisinde cinselliğin ön plana geldiği yeni bir etkileşim tarzı oluşturulur. Cinsellik duygusal yakın bir ilişki zemininde gelişir. Bundan dolayıda cinsel istek, erken boşalma, sertleşme bozukluğu, vajinismus ve orgazm bozuklukları gibi cinsel sorunların gelişmesinden sorumlu duygu, düşünce ve davranış biçimlerinin belirlenmesi, eşler tarafından farkındalık geliştirilmesi ve değiştirme çalışmaları yapılır.

Cinsel terapide uygulamalar seansta ve yaşamın içinde “yaşantısal deneyimlemelerle-ev çalışmalarıyla” yapılır. Kitap okuma “biblioterapi” ve film izleme “sinematerapi” de bu yaşantısal tekniklerin içinde yar alan uygulamalardır.

Cinsel Terapi Eğitimin Amacı

Cinsel terapi eğitim programının amacı; cinsellik, cinsel gelişim, cinsel bozukluklar, cinsel kimlik durumları, cinsel yönelim, parafililer, cinsel istismar, erken boşalma, geç boşalma, serleşme bozukluğu, vajinismus, orgazm bozuklukları, cinsel istek ve uyarılma bozuklukları  gibi cinsel işlev bozukluklarının tedavisi alanında cinsel terapist ya da cinsel danışman olarak çalışacak ve toplumun bu konularda bilgilendirmesinde görev alacak sağlık ve ruh sağlığı profesyonellerinin özel bir eğitim almasını sağlamaktır.

Eğitime Kimler Katılabilir

Hekimler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri ve aile danışmanlığı eğitim almış olan meslek grupları ve bu eğitime katılma şartlarını karşılayan ilgili bölümlerin üniversite 4. sınıf öğrencileri eğitime katılabilirler.

Bu eğitime katılanlara İlişki Terapileri Enstitüsü onaylı “Cinsel Terapi Uygulayıcı Sertifikası” verilecektir.

Cinsel Terapi Eğitimi İçeriği

A) Temel Uygulama Eğitimi – (40 saat)

1. Modül

 • Isınma Egzersizi
 • Sevgi, Yakınlık ve Cinsellik
 • Cinsellik ve Cinsellikten Konuşmak
 • Cinsel Yanlış İnançlar

2. Modül

 • Isınma Egzersizi
 • Kadın ve Erkek Cinsel Anatomisi ve Fizyolojisi
 • Cinsel Bozukluklar ve Yaygınlığı

3. Modül

 • Cinsel İşlev Bozukluklarının Birincil ve İkincil Nedenleri
  (Vaka Örnekleri Üzerinden Ele Almak)

4. Modül

 • Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimlik Durumlarına Yaklaşım
 • Cinsel Haz Nesnesinin Farklı Olduğu Durumlara Yaklaşım
  (Parafililer, Hiperseksüalite, Sanal Seks, Aşırı Mastürbasyon)

B) İleri Düzey Uygulama Eğitimi – (40 saat)

5. Modül

 • İlk Görüşme ve Değerlendirme Yapmak
 • Cinsel Terapi Tarihçesi   ve Temel Kuramsal Yaklaşımlar
  (Duygusal, Bilişsel-Davranışçı, Sistemik ve Hipnoz)
 • Cinsel Terapide Adımlar ve Temel Müdahaleler

6. Modül

 • Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi
  (İstek, Uyarılma, Orgazm Bozuklukları ve Tedavileri)
 • Genital Ağrı/İçeri Girme Bozukluğu (Vajinismus) ve Tedavisi
 • Bir Vaka Üzerinden Cinsel Terapi Uygulama Çalışması Yapmak

7. Modül

 • Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi
  (İstek, Uyarılma, Orgazm Bozuklukları ve Tedavileri)
 • Sertleşme Bozukluğu, Erken Boşalma ve Geç Boşalma Tedavisi
 • Bir Vaka Üzerinden Cinsel Terapi Uygulama Çalışması Yapmak

8. Modül

 • Cinsel Terapi Uygulamalarında
 • Biblioterapi, Erotik ve Pornografik Filmlerin Kullanılması
 • Bir Vaka Üzerinden Cinsel Terapi Uygulama Çalışması Yapmak

C) Süpervizyon (Vaka Çalışması Eğitimi) – 40 saat

Temel ve İleri Düzey Uygulama Eğitimi (80 saat) bitiren katılımcılardan özellikle de evlilik, çift ve cinsel terapi ve danışmanlık alanında çalışmak isteyenlerin katılabileceği özel bir çalışmadır. Her bir katılımcının en az 3 vaka (farklı cinsel işlev bozuklukları ve çatışma biçimleri olan) çalışması ve diğer katılımcıların vaka çalışmalarına da aktif bir şekilde katılması amaçlanmaktadır. Diğer iki düzey eğitimi bitirmek şartı ile en az beş kişilik gruplarla bu eğitim açılabilir ya da isteyenler için bireysel süpervizyon çalışması düzenlenebilir.

Prof. Dr. Cebrail KISA

Cinsel Terapi Eğitmeni

Prof. Dr. Cebrail KISA

Psikiyatr & Psikoterapist

Cinsel Terapi Eğitimi Kayıt