Prof. Dr. Cebrail KISA

Psikiyatrist & Psikoterapist

Prof. Dr. Cebrail Kısa, Psikiyatr & Psikoterapist

Prof. Dr. Cebrail Kısa, Psikiyatr & Psikoterapist

Prof. Dr. Cebrail Kısa, tıp ve psikiyatri uzmanlık eğitimlerini sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde tamamladı. 2018 yılında  “psikiyatri profesör” ü unvanını aldı. 1997-2013 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde “başasistan” ve 2013-2018 yılları arasında da Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde “eğitim görevlisi” olarak çalıştı. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ve Çukurambar/Ankara’da özel muayenehanesinde çalışmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Cebrail Kısa meslek yaşamı boyunca özellikle uzmanlaştığı şizofreni, bipolar bozukluk, majör depresyon, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,  dissosiyatif bozukluklar ve bedensel belirti bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları, demans ve deliryum gibi amnestik bozukluklar, madde kullanım bozuklukları ve kişilik bozuklukları gibi ruhsal bozuklukların hastanede ya da ayaktan ilaç ve psikoterapötik yöntemlerle kısa ve uzun süreli tedavileri konusunda çalışmaktadır.

Buna ek olarak bireysel ya da kişilerarası ilişkilerde özellikle de yakın ilişkilerde yaşanan aile, evlilik ve çift sorunları ile ergenlik sorunları konusunda kişilere, aile ve çiftlere “evlilik ve çift terapisi” hizmeti vermektedir. Ayrıca bireysel ya da çift ilişkisi bağlamında yaşanan cinsel sorunlar konusunda da kişilere ve çiftlere “cinsel terapi” hizmeti vermektedir. Cinsel gelişim, cinsel işlev bozuklukları ve tedavi teknikleri, duygu odaklı aile, evlilik ve çift terapisi ile aile danışmanlığı ve çift ilişkilerinde “bir kriz olarak yaşanan aldatma” konularında psikoterapi hizmeti vermekte ve süpervizyon-vaka çalışmaları çalışmaları yapmaktadır.

Prof. Dr. Cebrail Kısa bilişsel ve davranışçı terapiler eğitimi, duygu odaklı bireysel ve çift terapileri eğitimi, cinsel terapi eğitimi ile aile, evlilik ve çift terapisi eğitimleri aldı.  Editörlük ve yazarlık yaptığı  “Ck Yayınevi”nden “Kadın Bedeninin Cinselliği Reddedişi: Vajinismus Cinsel Terapi Uygulama El Kitabı”, “Psikiyatri Pratiğinde EKT” ve “Erken Boşalma ve Tedavisi” adlı kitapları yayınlandı.

Ayrıca aynı yayınevinden çıkan Helen Singer Kaplan’ın “Resimli Cinsel Terapi El Kitabı”,”Yeni Cinsel Terapi”, “Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek”, editörlüğünü Joseph ve Leslie LoPiccolo’nun yaptıkları “Seks Terapi Elkitabı”, Psikiyatrist Murat Beyazyüz ve Prof. Dr. Erol Göka’nın “Hasta Bedenin Ruhu” kitabı,  Sandra R. Leiblum’un editörlüğünü üstlendiği “Cinsel Terapinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları”, Leslie S. Greenberg ve Susan M. Johnson’ın “Duygu Odaklı Çift Terapisi”, Susan M Johnson’ın “Duygu Odaklı Çift Terapisi Uygulamaları-Birliktelik Yaratmak” ve “Duygu Odaklı Çift Terapisti Olmak-Çalışma Kitabı” ve Sue Johnson’ın “Bana Sıkıca Sarıl” ve “Aşkın Aklı” adlı kitapların editörlüğünü yaptı.

Yazarın uluslararası indekslerde yer alan 20, yurtiçi hakemli dergilerde yayınlanmış, ulusal ve uluslararası psikiyatri kongrelerinde bildiri olarak sunulmuş 80’e yakın bilimsel yayını vardır.

KİTAPLARI

 • K1. Yazar: Doç. Dr. Cebrail Kısa, Kadın Bedeninin Cinselliği Reddedişi: Vajinismus-Cinsel Terapi Uygulama Elkitabı, 2010.
 • K2. Yazar: Doç. Dr. Cebrail Kısa, Psikiyatri Pratiğinde EKT, Ruh Sağlığı Profesyonelleri ve Hastalar İçin Yardımcı Elkitabı,2011
 • K3. Yazar: Doç. Dr. Cebrail Kısa, Erken Boşalma ve Tedavisi, 2014.

PSİKOTERAPİ EĞİTİM SERTİFİKALARI

 • S1. Kognitif Davranış Terapileri Derneği’nden (KDTD) “Bilişsel-Davranışçı Terapiler    Eğitimi”, 150 Saat Teorik ve 150 Saat Süpervizyon.
 • S2. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nden (CETAD) tarafından verilen “Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi Eğitimi”, 144 Saat Teorik ve 72 Saat Süpervizyon.
 • S3. Prof. Dr. Deborah Dobson’dan “Cognitive Behaviour Therapy for Anxiety Disorders” eğitimi, 16 saat.
 • S4. Prof. Dr.Keith Dobson’dan “Cognitive Behaviour Therapy for Depression in Adults” eğitimi,16 saat.
 • S5. Leslie S Greenberg’den “Duygu Odaklı Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi”,Teorik ve Vaka Çalışması, 80 saat.
 • S6. Gerald R Weeks’ten “Sistemlerarası Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi”, “Cinsel Terapi ve Evlilik Terapisinin Bütünleştirilmesi” Teorik ve Vaka Çalışması, 48 saat.
 • S7. Prof. Dr. Vamık D. Volkan’dan “Psikoanalitik Psikoterapi Eğitimi”, 32 saat.
 • S8. Prof. Dr. Thomas Dowd, “Kognitif Hipnoterapi Çalışması”, 8 saat.
 • S9. Prof. Dr. Daniel Araoz ile Atölye Çalışması “Cinsel Sorunlarda Hipnoz ve Hipnoterapi Eğitimi”, 16 saat.
 • S10. Prof. Dr. Leyla Zileli’ den  “Psikoanalitik Psikoterapi Eğitim” Bölüm I ve II, 2 yıl süreli eğitim.
 • S11. “DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Eğitimi (SCID-I)”, iki gün süreli eğitim.

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI KONGRELER

 • K1. EKT’nin Etki Mekanizması. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, VI. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, Mersin, 5-8 Eylül, 2007.
 • K2. Cinsel Terapi Eğitimi Nasıl Olmalı? Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, XVI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Safranbolu, 1-4 Temmuz, 2009.
 • K3. Cinsel İşlev Bozukluklarına Yaklaşım Nasıl Olmalı? Birinci basamakta ruhsal bozukluklar kongresi Ankara, Şubat (2010).
 • K4. Cinsel İşlev ve Bozukluklarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Kursu (I ve II)PSEKON, Ankara, 30 Haziran-3 Ağustos, 2011.
 • K5. Evlilik İlişkisinde Şiddet: Kıskançlık ve Aldatma.Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara, 27-28 Nisan, 2012.
 • K6. İstifleme Bozukluğu Semptomdan Tanıya. TPD 18. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 23-26 Nisan 2014, Antalya.
 • K7.Yakın İlişkilerde Duygular. VI. Mezopotamya Tıp Kongresi, 15-17 Mayıs 2014, Mardin.
 • K8. Duygu Odaklı Evlilik ve Çift Terapisi Kursu, 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Antalya