Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi

İnsan biyopsikososyal bir varlıktır. Evrimsel bağlamda yalnızlık ve hiçlik duygusu içindedir. Bu olumsuz duygularını yatıştırabilmesi ve hayatını devam ettirebilmesi için de yakın ilişkilere ihtiyaç duyar. Aile, evlilik ve çift ilişkileri yakın ilişkilerin en temel örnekleridir. Bu alanda çalışırken özellikle aile üyelerinin ve çiftlerin ihtiyaçlarını/duygularını konuşmaktan ziyade birbirlerinin davranışlarına karşı geliştirdikleri sonu gelmeyen tartışmalarına tanık olmaktayım. Güvenli yakın ilişkiler kurmak ve sürdürmek sadece duygusal ve fiziksel ihtiyaçların dile getirilmesi ve karşılanmasıyla olur.

İlişkilerin şifresi olan, davranışın ortaya çıkmasının temel motivasyonel yürütücüsü olan duyguları tanımak, onları dile getirmek, yatıştırmak ve düzenlemeyi öğrenmek evlilik ve çift ilişkisinin olumlu ve doyumlu hale gelmesi için önemlidir.

Evlilik ve Çift Terapisi Eğitim Kayıt Formu

Eğitim Kayıt ET

Evlilik ve Çift Terapisi Nedir?

Evlilik ve Çift ilişkisinde eşler arasında olumsuz etkileşimsel döngüler yaşanır. Bu döngüler ilişkide karşılıklı olarak savunma ve uzaklaşma yaratır. Bu şekilde ortaya çıkan çatışmaların gelişmesi ve devam etmesi kullanılan “sen dili” ve ifade edilen “ikincil duygular” ile ilişkilidir. Yakın ilişkilerde bağlanma ve kabul yaratabilecek “birincil duyguların” ya da “ihtiyaçların” ifadesi ancak “ben dili” ile olmaktadır. “Negatif etkileşimsel döngü”nün yoğunluğunu azaltıp “pozitif etkileşimsel döngü” ye çevirmek, bu şekilde duyguların yeniden düzenlenmesi çift ilişkisinde yeni bir etkileşimsel model yaratılmasını sağlayabilir.

Yakın ilişkilerde bağlanma, kabul/değer vermenin gerçekleştiği, sevgi, tutku, arzu, şehvet ve gelecekle ilgili hayallerin konuşulduğu karşılıklı olarak duyguların/ihtiyaçların ortaya çıkarıldığı bu etkileşimsel biçim, evlilik ve çift ilişkisinde öncesine göre daha sistemik, duygusal olarak birbirini anlamaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya dayalı yeni bir tarz sağlayacaktır. Evlilik ve Çift Terapisi Eğitim programında bağlanma kuramı temelinde geliştirilmiş olan duygu odaklı, bilişsel, sistemik ve yaşantısal psikoterapi teknikleri kullanılmaktadır.

Evlilik, çift ve cinsel terapide uygulamalar seansta ve yaşamın içinde “yaşantısal deneyimlemelerle-ev çalışmalarıyla” yapılır. Kitap okuma “biblioterapi” ve film izleme “sinematerapi” de yaşantısal teknikler içinde yer alan  uygulamalardır.

Eğitimin Amacı

Eğitim programının amacı; evlilik ve çift ilişkilerinde sorun yaşayan kişilere yakın ilişkilerinde bağlanma, kabul/değer vermenin gerçekleştiği, sevgi, tutku, arzu, şehvet ve gelecekle ilgili  hayallerin konuşulduğu karşılıklı olarak duyguların ortaya çıkarıldığı ve  birbirini anlamaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya dayalı yeni bir etkileşimsel tarz yaratmak yolunda evlilik ve çift terapisti ya da evlilik ve çift  danışmanı olarak çalışacak ve toplumun bu konularda bilgilendirmesinde görev alacak sağlık ve ruh sağlığı profesyonellerinin özel bir eğitim almasını sağlamaktır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

Hekimler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimi uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri ve aile danışmanlığı eğitim almış olan meslek grupları ve ayrıca bu eğitime katılma şartlarını karşılayan ilgili bölümlerin üniversite 4. sınıf öğrencileri eğitime katılabilirler.

Bu eğitime katılanlara İlişki Terapileri Enstitüsü onaylı “Evlilik ve Çift Terapisi Uygulayıcı Sertifikası” verilecektir.

Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi İçeriği

A) Temel Uygulama Eğitimi – (40 saat)

1. Modül

 • Kuramsal Bir Bakış
 • Aşk ve Bağlanma Kuramı
 • Video Gösterisi

2. Modül

 • Yakın İlişkilerde/Etkileşimde Duygular
 • Yaşantısal, Sistemik ve Dengeli Yaklaşım
 • Video Gösterimi

3. Modül

 • Evlilik ve Çift İlişkisinde Çatışma
 • “İhtiyaçlar Meselesi”
 • Film Gösterimi

4. Modül

 • İlk Görüşme ve Değerlendirme Yapmak
 • Vaka Formülasyonu
 • Çiftleri Terapiye Yönlendirmek

B) İleri Düzey Uygulama Eğitimi – (40 saaat)

5. Modül

 • Duygu Odaklı Evlilik ve Çift Terapisinde
 • 3 Aşama, 9 Basamak
 • Bir Vaka Üzerinden “Çatışmayı Ele Almak”

6. Modül

 • Evlilik ve Çift Terapisinde Temel ve İleri Düzey Müdahaleler
  (Bilgelik, Empati, Sistemik Yaklaşım, Dengeli Müdahale, Duygularla Çalışmak, Yeniden Çerçeveleme, Dışsallaştırma, Bilişsel ve İletişim Teknikleri)
 • Ev Ödevi Uygulamaları (Yaşantısal Deneyimlemeler)

7. Modül

 • Bir Kayıp Yaşantısı Olarak “Boşanma”
 • Bir Vaka Üzerinden “Boşanmayı Çalışmak”

8. Modül

 • Bir Kriz Olarak “Evlilik Dışı İlişki” Ele Almak
 • Bir Vaka Üzerinden “Aldatmayı Çalışmak”
 • Travmatik Yaşantılarda: Kendini/Ötekini Affetmek ve Barışmak
 • “Biblioterapi” ve “Sinematerapi”

C) Süpervizyon (Vaka Çalışması Eğitimi) – 40 saat

Temel ve İleri Düzey Uygulama Eğitimi (80 saat) bitiren katılımcılardan özellikle de evlilik, çift ve cinsel terapi ve danışmanlık alanında çalışmak isteyenlerin katılabileceği özel bir çalışmadır. Her bir katılımcının bireysel ya da grup süpervizyonu ile en az 3 vaka (farklı çatışma biçimleri olan) çalışması ve diğer katılımcıların vaka çalışmalarına da aktif bir şekilde katılması amaçlanmaktadır. Diğer iki düzey eğitimi bitirmek şartı ile en az beş kişilik gruplarla bu eğitim açılabilir ya da isteyenler için bireysel süpervizyon çalışması düzenlenebilir.

Prof. Dr. Cebrail KISA

Cinsel Terapi Eğitmeni

Prof. Dr. Cebrail KISA

Psikiyatr & Psikoterapist

Cinsel Terapi Eğitimi Kayıt