Aldatma

Aldatma

Aldatma davranışına yüklenen anlamlar kişiden kişiye göre değişebildiğinden, bu kavramın tek bir tanımını yapmak her zaman çok zor olmuştur. Hele de günümüz dünyasında alıp başını  gitmiş ve kendi evrenini oluşturmuş sanal bir dünyanın varlığında bu davranış iyice karmaşık bir hal almıştır. Eski sevgiliyi sosyal medya hesabından takip etmek, flörtöz mesajlaşmaları aldatmanın bir türüne dâhil edilebilsek de, “metaverse” evrenindeki avatarlarımızın bir başka avatarla flört etmesini ve hatta seks yapmasını, gerçek dünyada ilişkimiz varken aldatmadan sayabilecek miyiz? Önümüzdeki yıllarda bu konuyu daha çok tartışacağımızdan eminim. Biz şimdi günümüzdeki gerçek dünyada yaşanan aldatma davranışına bir bakalım.

Mutlaka bir tanım yapacaksak; aldatmayı, iki kişi arasında devam etmekte olan bir ilişkide taraflardan birinin, duygusal ya da cinsel yakınlığı belirleyen sınırları yani sadakati ilişkinin dışındaki başka bir kişiyle ihlal edilmesidir, diye bir tanım yapabiliriz (M.ŞAKİROĞLU, 2019), (SUNGURLU, 2022).

ALDATMALARI NASIL SINIFLANDIRABİLİRİZ?

Her aldatma olayı kendi içindeki dinamiklerle değerlendirilmelidir.

Ancak aldatmalar çok genel  olarak cinsel, duygusal, hem cinsel hem de duygusal aldatmalar olarak sınıflandırılabilir. Kadınlar, daha çok duygusal aldatmalara tepki verirler; erkekler ise hem duygusal hem de cinsel sadakatsizlikten eşit oranda rahatsız olurlar (M.ŞAKİROĞLU, 2019) (SUNGURLU, 2022).

NEDEN ALDATIRIZ?

Aldatmanın herkes tarafından kabul edilen ve geçerli olan net sebepleri yoktur. Çünkü her bireyin aldatma davranışında öznel ve farklı sebepler bulunabilir. Önemli olan çiftin ilişkisinin nasıl olduğudur. Mutsuzluk ve çatışmaların yaşanması, duygusal ve cinsel doyumsuzluk olması aldatma davranışını ortaya çıkarabildiği gibi bazen çok iyi görünen ilişkilerde de yaşanabilmektedir (SUNGURLU, 2022).

Kadınlarda aldatma eğilimi yakınlık gereksiniminden kaynaklanırken; erkeklerde ise rastlantısal olduğu öne sürülmektedir. Ayrıca Boekhout ve Hendrick’in araştırması, erkeklerin kadınlara kıyasla bir ilişkiden beklentilerinin daha az olması sebebiyle aldatmaya daha eğilimli olduklarını ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra geçmişte olduğu gibi günümüzde de ataerkil toplum yapıları erkeğin aldatmasını haklı gösterecek söylemler üretmeye ne yazık ki devam ediyor (M.ŞAKİROĞLU, 2019).

Bu da yetmiyormuş gibi popüler kültür ürünleri aldatmayı hem kadın, hem de erkek için normalleştiriyor. Televizyonlardaki gündüz kuşağı programları ilişkiyi sadece cinsellik üzerinden tanımlayıp, duygusal boyutunu görmezden geliyor.

ALDATMAYA VERİLEN TEPKİLER

Duygusal aldatma, kıskançlık duygusu yaşanmasına neden olurken, cinsel aldatma ise daha çok öfke duygusuna yol açar.

Aldatma sonucunda, ilişkideki bireyler hem kendilerini hem de ilişkilerini sorgulamaya başlarlar. Bireyin kendilik algısında olumsuz etkiler bırakır. Aldatmanın sonuçları kadın ve erkeğe göre de değişmektedir.

Kadınlar aldatıldıklarında kendilerini değersiz hissedip, kendilerini suçlayabilirler ve daha çok depresif tepkiler verirler.

Erkekler ise saldırganlaşabilir, cinsel zorlamaya başvurabilir ve eşlerini suçlarlar (M.ŞAKİROĞLU, 2019).

Ülkemizde erkek aldatmalarında her zaman boşanma yaşanmazken, kadın aldatmalarında ya şiddet ya da boşanmalar sıklıkla yaşanmaktadır.

ALDATMA SONUNDA BİR İLİŞKİDE NELER YAŞANIR?

Aldatma sonunda, üç şey yaşanabilir:

  • Çiftler hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarına devam ederler ki çok sağlıksız bir tercihtir.
  • Boşanabilirler.
  • Ya da hem aldatan, hem de aldatılan olaydaki sorumluluğunu (Aldatılanın olaydaki sorumluluğunu üstlenmesi, eylemin haklılığını kabul etmek olmadığının da altını çizmek gerekiyor.) üstlenir, kendilerini birlikte bir gelecekleri olup olamayacağı yönünde bir karar verme aşamasında bulabilirler.

Aldatmada ilişkinin devam ettirilme kararını neler etkiler?

1-İlişkiye yapılan yatırımlar.

2-Sosyal çevrenin baskısı

3-Evliliği sona erdirme sürecinde karşılaşılan zorluklar

4-Kabul ve affetme becerisi (M.ŞAKİROĞLU, 2019) (SUNGURLU, 2022)

Çiftlerin, bu krizi sağlıklı bir şekilde aşmak ve acılarından öğrenerek ilişkilerine yeni kazanımlarla devam edebilmek için profesyonel destek almaları çok önemlidir. Bu konuda aile danışmanlarına, evlilik ve ilişki terapistlerine ve psikiyatristlere başvurabilirler.

Danışmanlık sürecinin başlamasında krizin aşılıp diğer aşamalara gelinebilmesi için çiftler günlük yaşantı rutinlerine devam etme gayretine girmelidirler. Ancak bazı sınırlar belirlenmesi gerekiyorsa buna aralarında karar vermelidirler. Özellikle sosyal çevreye duyurulmamışsa çocukların bu konuda bilgilendirilmesine gerek yoktur. Ancak duyurulmuşsa, çocukların bu konuyu ebeveynlerinden uygun bir şekilde öğrenmeleri en doğrusu olacaktır. En önemlisi çocukların rutinleri bozulmamalıdır. İlişkiye dâhil olmuş üçüncü şahıs ilişki dışına çıkarılmalı ve başlarda aldatmanın ayrıntılarını konuşmaktan kaçınılmalıdır (SUNGURLU, 2022) (M.ŞAKİROĞLU, 2019). Özellikle aldatılan kişinin kendini suçlayıcı ve değersizleştirici tavırlarının sağaltılması da çok önemlidir.

 

Sözü Geçen Çalışmalar

M.ŞAKİROĞLU, D. (2019). ALDATMA. DERLEME . AYDIN.

SUNGURLU, M. P. (2022). Dördüncü Bölüm:,SADAKATSİZLİK. M. P. SUNGURLU içinde, AŞK.EVLİLİK,SADAKATSİZLİK (s. 215-295). İSTANBUL: DESTEK YAYINLARI.

Bu gönderiyi paylaş